?

Log in

No account? Create an account
... [entries|friends|calendar]
...

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[31 May 2008|10:29am]

Olen tahtonut tehdä tämän jo jonkin aikaa;

nimettömänä
voit sanoa ihan mitä tahansa
kirjoittaa runon
jakaa valokuvan
kysyä kysymyksen
kertoa salaisuuden.
16 . .. ♥

navigation
[ viewing | most recent entries ]